Контакти

6199, град Гурково
бул. "Княз Александър Батенберг" 3
e-mail:

Телефони:

Кмет - 04331/2260
Факс: 04331/2884

За предложения и препоръки:
e-mail:
Секретар община: 04331/22-49

Ще имаме грижата да отговорим на всяко Ваше писмо в рамките на до 1 месец.

МЕНЮ